+48 793 335 332

kontakt@e-neurolog.com

E-wizyta – to proste!

Krok 1.

Akceptacja regulaminu.

Krok 2.

Wypełnienie formularza medycznego.

Krok 3.

Opłacenie honorarium za e-wizytę.

Krok 4.

Ustalenie terminu e-wizyty w kalendarzu.

Krok 5.

Kontakt z lekarzem w umówionym terminie (wideorozmowa lub telefon)

Krok 6.

Wysłanie przez lekarza podsumowania wizyty i zaleceń drogą mailową

Krok 7.

Wysłanie e-recepty.

E-wizyta

Wizyta internetowa wygląda bardzo podobnie do wizyty klasycznej. O godzinie ustalonej przez pacjenta podczas rejestracji e-wizyty lekarz kontaktuje się z pacjentem używając wideokomunikatora lub telefonu. Pierwszy etap wizyty to wywiad lekarski, czyli rozmowa na temat stanu zdrowia pacjenta. Drugi etap to elementy badania neurologicznego wykonalne drogą internetową. Ten etap możliwy jest jedynie podczas wideokonsultacji. Rozmowa telefoniczna nie daje takich możliwości. Wskazana jest tutaj pomoc osoby drugiej lub takie ustawienie telefonu/kamery w komputerze aby widać było twarz pacjenta, a następnie całą sylwetkę w pozycji leżącej, stojącej i podczas chodzenia. Trzeci etap to rozmowa podsumowująca i ewentualnie prezentacja do kamery wyników badań i dokumentacji medycznej nie przekazanych wcześniej drogą mailową. Po odbytej e-wizycie pacjent otrzyma podsumowanie wizyty i zalecenia drogą mailową oraz e-recepty.

Zamów e-wizytę

Korzyści z e-wizyty:

oszczędność czasu i kosztów podróży

możliwość szybkiej konsultacji w sytuacji awaryjnej

idealna dla przewlekle i obłożnie chorych

Czy internetowa konsultacja neurologiczna (e-wizyta, konsultacja online) w pełni zastępuje klasyczną wizytę w gabinecie?

Żaden współczesny środek komunikacji nie zastąpi spotkania lekarza i pacjenta w warunkach gabinetu lekarskiego. Tym nie mniej konsultacja online nie jest dużo mniej wartościowa. Klasyczna konsultacja lekarska obejmuje cztery elementy, a mianowicie specyficznie prowadzoną rozmowę o zdrowiu i chorobie czyli wywiad lekarski, bezpośrednie badanie pacjenta przez lekarza, czyli tzw. badanie fizykalne, analizę wyników badań dodatkowych oraz finalnie – podsumowanie z diagnozą, zaleceniami i wydaniem recept. Komunikator internetowy pozwala na przeprowadzenie w pełni wartościowego wywiadu lekarskiego i analizę wyników badań. Czasem jedynie konieczne będzie wysłanie płytki z wynikiem tomografii lub rezonansu drogą pocztową. W neurologicznym badaniu fizykalnym najwięcej danych dostarcza wzrokowa obserwacja pacjenta wykonującego określone polecenia lekarza. Jest to w pełni możliwe przez internet, zwłaszcza przy pomocy osoby towarzyszącej pacjentowi. Niektóre elementy badania fizykalnego, takie jak badanie odruchów są wykonalne jedynie przy bezpośrednim spotkaniu pacjenta z lekarzem i tego internet nigdy (?) nie zapewni.

Podsumowując – większość elementów klasycznej wizyty jest osiągalna internetowo i taka e-wizyta jest w pełni wystarczająca do trafnej diagnozy i zaplanowania leczenia. Sytuacją idealną jest odbycie przynajmniej jednej wizyty w sposób klasyczny – w gabinecie, a następnie kontynuacja leczenia i kontrola stanu zdrowia przez internet.

Bez wątpienia e-wizyta ma też w wielu aspektach przewagę nad wizytą klasyczną. Wizyta taka jest tańsza od klasycznej wizyty w gabinecie. Dodatkowo prócz niższego honorarium, odpada koszt dojazdu do gabinetu. Wizytę docenią chorzy w sytuacji awaryjnej, pilnie wymagający wizyty lub recepty. Z wizyty takiej w szczególności skorzystają chorzy na przewlekłe choroby neurologiczne przebiegające w sposób stabilny. Chorzy ci muszą jedynie systematycznie otrzymywać konieczne recepty na leki. E-wizytę docenią też obłożnie chorzy, dla których dotarcie do gabinetu jest organizacyjnie trudne i kosztowne. Również chorzy mieszkający za granicą chętnie skonsultują się z polskim lekarzem.

ZAMÓW E-WIZYTĘ