+48 793 335 332

kontakt@e-neurolog.com

Szpital

Leczenie ambulatoryjne z różnych przyczyn może okazać się niewystarczające lub nieskuteczne i konieczne staje się leczenie i diagnostyka szpitalna. Lekarz podczas wizyty w gabinecie lub w ramach e-wizyty może wystawić skierowanie do szpitala funkcjonującego w systemie NFZ, według powszechnie obowiązujących reguł. Niezależnie od tego oferujemy hospitalizację w prywatnym Oddziale Neurologii zlokalizowanym w Szpitalu Euromedic w Katowicach. Zapewniamy w nim szybką i sprawną diagnostykę z dostępem do badań takich jak MR- rezonans magnetyczny, TK – tomografia komputerowa, USG-Doppler, EMG i inne. Możliwe jest wykonanie niezbędnej diagnostyki w ciągu jednego dnia. Podczas pobytu w Oddziale opiekę nad pacjentem sprawuje specjalista neurolog dr n. med. Dariusz Kozub. Oferujemy też wykonanie poszczególnych badań diagnostycznych bez konieczności hospitalizacji w Oddziale.

Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu Euromedic w Katowicach ul. Kościuszki 92

Kontakt
image